ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Δράση

Η ΠΕΕΧ οργανώνει διάφορες δραστηριότητες για να επικοινωνεί με τα μέλη της και να προωθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους σκοπούς της. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της είναι η οργάνωση συνεδρίων και συμποσίων, διαλέξεων και σεμιναρίων και η έκδοση του ηλεκτρονικού δελτίου «ΠΕΡΙ ΧΗΜΕΙΑΣ». Η ΠΕΕΧ συνεισφέρει στη Χημική Εκπαίδευση, την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος όπου και όποτε κληθεί, αλλά και με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και από ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων που σχηματίζονται από τα μέλη. Η ΠΕΕΧ υπηρετεί το κοινό συμφέρον συμμετέχοντας ως συμβουλευτικό σώμα σε θέματα σχετικά με την Επιστήμη και την πρακτική της Χημείας. Για το σκοπό αυτό η ΠΕΕΧ διατηρεί στενές και εποικοδομητικές σχέσεις με διάφορους κρατικούς φορείς, τη Βουλή, τη Βιομηχανία, άλλες επαγγελματικές ενώσεις και τα Μέσα Ενημέρωσης. Γενικότερος στόχος της ΠΕΕΧ είναι να προωθήσει την ευρύτερη κατανόηση της Χημείας από το κοινό. 

 

Η ΠΕΕΧ είναι μόνιμο μέλος στα ακόλουθα κρατικά συμβούλια:


Συμβούλιο Τροφίμων
Συμβούλιο Καλλυντικών
Συμβούλιο Φαρμάκων και Δηλητηρίων
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
Εθνική Επιτροπή για την Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ
Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων
Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας

 

Η ΠΕΕΧ προσκαλείται συχνά σε συναντήσεις Επιτροπών της Βουλής για να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την Επιστήμη και το επάγγελμα του Χημικού.

 

Στην Κύπρο η ΠΕΕΧ συνεργάζεται στενά με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, το Γενικό Χημείο του Κράτους, την Ένωση Κυπριακών Εργαστηρίων (CYPRUS LAB), το Σύνδεσμο Καθηγητών Χημείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Εκτός από τις παραπάνω μείζονες δραστηριότητες, η ΠΕΕΧ οργανώνει τοπικές ημερίδες και σεμινάρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των Κυπρίων Χημικών και κατόπιν εισηγήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα τακτικά μέλη. Σεμινάρια και ημερίδες δίδονται από επιστήμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη ή άλλες χώρες. Όλα τα μέλη της ΠΕΕΧ ενημερώνονται για να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά και στηρίζει την ΠΕΕΧ σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις.

 

Στη διεθνή δράση της, η ΠΕΕΧ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργαστηρίων (EURACHEM), μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Χημικών Εταιριών (ΕuCheMS – European Association for Chemical and Molecular Sciences), και τακτικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry). 

 

Πολύ στενή επαφή και συνεργασία υπάρχει μεταξύ της ΠΕΕΧ και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), με την οποία η ΠΕΕΧ συνδιοργανώνει τα Συνέδρια Χημείας Ελλάδας-Κύπρου κάθε 2 έτη. Στενές είναι και οι σχέσεις με τις Χημικές Εταιρίες πολλών Βαλκανικών χωρών, με τις οποίες η ΠΕΕΧ συνδιοργανώνει κάθε 2 χρόνια το «Διεθνές Συνέδριο Χημείας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies