ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Θεματική Αγροταυτότητα

 Στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου Χημείας Κύπρου – Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Νοεμβρίου παράλληλη θεματική με θέμα «ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα».

 

Η καινοτομική προσέγγιση του έργου βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση: α) Γενετικής ταυτότητας, β) Ισοτοπικού αποτυπώματος και γ) Μικροβιακού προφίλ, που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα μέσα παραγωγής και την προέλευσή τους . Σκοπός είναι η προβολή του Έργου και η Διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίησή του.

 

Το έργο (πράξη) «ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και σε αυτό συμμετέχουν οι:

 

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών)
  • Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου (Εργαστήριο Πιστοποίησης Αυθεντικότητας)
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)


Το έργο (πράξη) «ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

 

13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδας | Αρχική Σελίδα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies