ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Προκήρυξη και αποτελέσματα

2018 - 2019

 

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Γυμνασίου 2018-2019

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Α` Λυκείου 2018-2019

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Β` Λυκείου 2018-2019

Τελικά αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Λυκείου 2018-2019

Αποτελέσματα  Β` φάσης Ολυμπιάδας Χημείας Γ’ Λυκείου 2018-2019

 

Προκήρυξη Ολυμπιάδας Χημείας

Προκήρυξη και πληροφορίες Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Λυκείου 2018-2019

Προκήρυξη και πληροφορίες Ολυμπιάδας Χημείας Α` & Β` Λυκείου 2018-2019

Προκήρυξη και πληροφορίες Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Γυμνασίου 2018-2019

 

2017 - 2018

 

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Γυμνασίου 2017-2018

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Α` Λυκείου 2017-2018

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Β` Λυκείου 2017-2018

Τελικά αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Λυκείου 2017-2018

Αποτελέσματα  Β` φάσης Ολυμπιάδας Χημείας Γ’ Λυκείου 2017-2018

 

Προκήρυξη Ολυμπιάδας Χημείας

Προκήρυξη και πληροφορίες Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Λυκείου 2017-2018

Προκήρυξη και πληροφορίες Ολυμπιάδας Χημείας Α` & Β` Λυκείου 2017-2018

Προκήρυξη και πληροφορίες Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Γυμνασίου 2017-2018 

 

2016-2017

 

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας

Αποτελέσματα Ολυμπιάδας Χημείας Γ` Γυμνασίου 2016-2017 

Αποτελέσματα Ολυμπιάδων Χημείας Λυκείων (Α, Β, Γ) 2016-2017

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies